Μια Λύση Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων για όλες τις Επιχειρήσεις, Μεγάλες & Μικρές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Προσδιορίστε και προστατεύστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, αποθηκεύει και διατηρεί ο οργανισμός σας. Μετριάστε τους κινδύνους, αποδεικνύοντας παράλληλα τη δέσμευσή σας για την επίτευξη της μέγιστης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων.

άκυρο

GDPA Πλατφόρμα Απορρήτου Saas Cloud

άκυρο

24 ώρες/ 24ωρο, Παρακολούθηση των Παραβιάσεων Δεδομένων

άκυρο

Πολιτική Απορρήτου και Ειδοποιήσεις

άκυρο

24 ώρες/ 24ωρο, Παρακολούθηση των Αιτημάτων Προσωπικών Δεδομένων

άκυρο

Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Ασφάλειας

άκυρο

Εκτεταμένη Συλλογή Πληροφοριών

Πρόσβαση σε Σύμβουλο APP ή/και GDPR Πρόσβαση σε προσωπικό Εκπρόσωπο της GDPA Πρόσβαση στην Τράπεζα Γνώσης της GDPA
Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ημερολογίου Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Χαρτογράφηση Δεδομένων
Ολοκληρωμένες Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών Εύκολη παρακολούθηση των αυτοαξιολογήσεων Αρχεία Μητρώου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας
Εργαλείο Αξιολόγησης GAP Πύλη Διαχείρισης Παραβιάσεων Δεδομένων Πιστοποιητικό Εγγραφής GDPA
Σφραγίδα Εμπιστοσύνης GDPA Πύλη Pia ή/και DSAR Σχέδιο Διαχείρισης Έργου
Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων Συμφωνητικά Μεταφοράς Δεδομένων Διαχειριστής Προσωπικών Σημειώσεων
Διαχειριστής Προσωπικών Εργασιών Χώρος Αποθήκευσης Προσωπικών Εγγράφων Αυτοαξιολογήσεις Πλήρους Ελέγχου
Ταχυδρομική διεύθυνση στην ΕΕ για τα συμβόλαια GDPR Τηλέφωνο επικοινωνίας DSAR στην ΕΕ για τα συμβόλαια GDPR Εκπρόσωπος Προστασίας Απορρήτου των προγραμμάτων GDPA στην ΕΕ 

Μην θέτετε σε κίνδυνο την επιχείρηση ή τους πελάτες σας

Γιατί οι εταιρείες ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ την GDPA

Σχεδιασμένο από ειδικούς στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκπαιδευτικούς με δεκαετίες εμπειρίας. Η διαχειριζόμενη πλατφόρμα της GDPA έχει σχεδιαστεί για να πληροί τους πιο αυστηρούς κανονισμούς, πρότυπα και ελέγχους απορρήτου. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να διαχειριστεί τη συμμόρφωση της, ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Γιατί οι εταιρείες ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την GDPA

Οι εταιρείες προτιμούν το απλό, ολοκληρωμένο και προσιτό σύστημα διαχείρισής μας, που τους καθοδηγεί στο δρόμο προς την συμμόρφωση.

GDPA Μας εμπιστεύονται

Προγράμματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της GDPA

Δεν βλέπετε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς; Επιτρέψτε μας να προσαρμόσουμε ένα για εσάς

/

APP

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εταιρείες που υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις Αρχές Απορρήτου της Αυστραλίας (APP), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιλέξει να συμμορφωθούν. Οι εν λόγω εταιρείες είναι γνωστές ως οντότητες APP.

 • 24 ώρες/ 24ωρο, Παρακολούθηση των Παραβιάσεων Δεδομένων
 • 24 ώρες/24ωρο Παρακολούθηση των Αιτημάτων Προσωπικών Πληροφοριών
 • 24 ώρες/ 24ωρο Υποστήριξη με Προτεραιότητα 
 • Πρόσβαση σε ειδικό Σύμβουλο APP
 • Πρόσβαση σε ειδικό Αντιπρόσωπο της GDPA
 • Πρόσβαση σε εκτεταμένη Τράπεζα Γνώσης της GDPA
 • Αξιολογήσεις
 • Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ημερολογίου
 • Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Ασφάλειας
 • Ολοκληρωμένες Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Πύλη Διαχείρισης Παραβιάσεων Δεδομένων
 • Χαρτογράφηση Δεδομένων
 • Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων
 • Συμφωνητικά Μεταφοράς Δεδομένων
 • Αυτοαξιολογήσεις Πλήρους Ελέγχου
 • Εργαλείο Αξιολόγησης GAP
 • GDPA Πλατφόρμα SaaS Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής GDPA
 • Σφραγίδα Εμπιστοσύνης GDPA
 • Χώρος Αποθήκευσης Προσωπικών Εγγράφων
 • Πύλη Αιτημάτων Προσωπικών Πληροφοριών (PIA)
 • Διαχειριστής Προσωπικών Σημειώσεων
 • Διαχειριστής Προσωπικών Εργασιών
 • Εκτίμηση Επιπτώσεων Απορρήτου
 • Πολιτική Απορρήτου και Ειδοποιήσεις
 • Σχέδιο Διαχείρισης Έργου
/

GDPR

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εταιρείες που υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων (GDPR), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιλέξει να συμμορφωθούν. Οι εν λόγω εταιρείες είναι γνωστές ως οντότητες GDPR.

 • 24 ώρες/ 24ωρο, Παρακολούθηση των Παραβιάσεων Δεδομένων
 • 24 ώρες/ 24ωρο Παρακολούθηση των Αιτημάτων Πρόσβασης Υποκειμένου των Δεδομένων 
 • 24 ώρες/ 24ωρο Υποστήριξη με Προτεραιότητα 
 • Πρόσβαση σε ειδικό Σύμβουλο GDPR
 • Πρόσβαση σε ειδικό Αντιπρόσωπο της GDPA
 • Πρόσβαση σε εκτεταμένη Τράπεζα Γνώσης της GDPA
 • Αξιολογήσεις
 • Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ημερολογίου
 • Αυτοματοποιημένες Υπενθυμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση Ασφάλειας
 • Ολοκληρωμένες Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Πύλη Διαχείρισης Παραβιάσεων Δεδομένων
 • Χαρτογράφηση Δεδομένων
 • Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων
 • Πύλη Αιτημάτων Πρόσβασης Υποκειμένου των Δεδομένων (DSAR)
 • Εκπρόσωπος στην ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας στην ΕΕ για τα Υποκείμενα των Δεδομένων
 • Διεύθυνση Αλληλογραφίας στην ΕΕ
 • Αυτοαξιολογήσεις Πλήρους Ελέγχου
 • Εργαλείο Αξιολόγησης GAP
 • GDPA Πλατφόρμα SaaS Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής GDPA
 • Σφραγίδα Εμπιστοσύνης GDPA
 • Χώρος Αποθήκευσης Προσωπικών Εγγράφων
 • Διαχειριστής Προσωπικών Σημειώσεων
 • Διαχειριστής Προσωπικών Εργασιών
 • Πολιτική Απορρήτου και Ειδοποιήσεις
 • Σχέδιο Διαχείρισης Έργου
 • Αρχεία Μητρώου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας
/

ΕΤΑΙΡΙΚΟ

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εταιρείες που έχουν περισσότερους από 100 χρήστες και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το APP ή τον GDPR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιλέξει να συμμορφωθούν. Οι εν λόγω εταιρείες είναι γνωστές ως εταιρικές οντότητες.

 • Περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα στοιχεία του προγράμματος APP ή GDPR
/

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εταιρείες που απαιτούν πλήρη πρόσβαση σε όλους τους ελέγχους όλων των κανονισμών. Οι εν λόγω εταιρείες είναι γνωστές ως οντότητες ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

 • Περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα στοιχεία των προγραμμάτων APP και GDPR

Προστατέψτε την Επιχείρησή σας με Ολοκληρωμένη Ασφάλεια Κυβερνοασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων

Book a call to discover how you can shield your company from financial losses, reputational damages, Cyber Liability, Fines, and much more

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αυστραλία

Normanby Chambers,
Ground Floor,
430 Little Collins Street,
Melbourne Vic 3000, Australia.

Τηλέφωνο: 1300 464 372

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Ευρώπη

Οδός Λαγουμιτζή 24,
(Θέα στην Ακρόπολη)
Καλλιθέα 17671,
Αττική, Ελλάδα.

Τηλέφωνο: +30 697 798 1138

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
Η GDPA αναγνωρίζει τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης στην οποία εργαζόμαστε και ταξιδεύουμε και αποδίδουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβυτέρους του παρελθόντος και του παρόντος.
© 2007-2024 GLOBAL DATA PROTECTION AGENCY